Aktiviteter

På gång under 2022

 • Radonmätning beställd i okt 2021
 • Godkänd OVK och Radonmätning.
 • Besiktning Fjärrvärmesystem
 • Laddstolpar planeras till sommar/höst 2022

 

På gång under 2021

 • Låsta sophus
 • Trappa vid 6.an skall åtgärdas
 • Byta ut staket runt gungorna
 • Radonmätning beställd i okt
 • OVK genomförs under 2021
 • Besiktning Fjärrvärmesystem

 

På gång under 2020

 • Källardörrar renoverade. Klart
 • Byte av häng och stuprännor. Klart
 • Renovering av källarfönster(vissa). Klart

 

På gång under 2019

 • Belysning i sopstationerna
 • Upprättat en underhållsplan som kommer presenteras på årsmötet.

 

På gång under 2018

 • ...

 

På gång under 2017

 • Iordningställa entréplantering (Trädgårdsplanket)
 • Ny uteplats (då finns det vid alla husen i föreningen).
 • Satt upp brandsläckare vi varje hus (4st)
 • Grindar till sopstationerna
 • Ny asfaltering på gångarna i föreningen
 • Belysning vid sopstationerna

 

På gång under 2016

 • Tvättstugan kommer att målas och nya dörrar monteras till torkrummen
 • Tre stycken nya parkeringsplatser kommer skapas mot Östra Lindomevägen
 • Postboxar kommer placeras vid nedre delen av trapporna.
 • Två nya uteplatser skall byggas vid 4:an och 6:an. Även 8:an kommer få en uteplatsen men tidpunkten är inte bestämd.
 • Nya planteringar kommer göras under september
 • Målning av taken vid lägenhetsentréer kommer ske.
 • Föreningens 50:års jubileum kommer uppmärksammas.
 • Numrering av källarförråden kommer uppdateras och motsvara tillhörande lägenhets nummer

 

På gång under 2015

 • I vår/sommar har vi lagt nya stenplattor vid alla entréer, bytt belysning i området och även bytt ut 9 st garageportar som var dåliga.
 • Fönstren vid ”ettornas” entré kommer att bytas ut under hösten.
 • Kommande: Höstens städdag, datum meddelas snarast.
 • Styrelsen önskar alla medlemmar en skön höst!

 

Bostadsrättsföreningen Solbo N 4 Kvarnvägen 6 Z, 437 33 LINDOME • E-post Hemsida www.solbon4.se