På gång under 2016

  • Tvättstugan kommer att målas och nya dörrar monteras till torkrummen
  • Tre stycken nya parkeringsplatser kommer skapas mot Östra Lindomevägen
  • Postboxar kommer placeras vid nedre delen av trapporna.
  • Två nya uteplatser skall byggas vid 4:an och 6:an. Även 8:an kommer få en uteplatsen men tidpunkten är inte bestämd.
  • Nya planteringar kommer göras under september
  • Målning av taken vid lägenhetsentréer kommer ske.
  • Föreningens 50:års jubileum kommer uppmärksammas.
  • Numrering av källarförråden kommer uppdateras och motsvara tillhörande lägenhets nummer