På gång under 2021

  • Låsta sophus
  • Trappa vid 6.an skall åtgärdas
  • Byta ut staket runt gungorna
  • Radonmätning beställd i okt
  • OVK genomförs under 2021
  • Besiktning Fjärrvärmesystem