Stadgar

Policy för Solbo N4 ang uthyrning i 2:a hand

Börja med att kontakta styrelsen, där kan föreningen efter överenskommelse  godkänna 1 år i taget men max 3 år.

Bostadsrättsföreningen Solbo N 4 Kvarnvägen 6 Z, 437 33 LINDOME • E-post Hemsida www.solbon4.se