Policy för Solbo N4 ang uthyrning i 2:a hand

Börja med att kontakta styrelsen, där kan föreningen efter överenskommelse  godkänna 1 år i taget men max 3 år.