Om Solbo

Om Solbo

Föreningen äger 4 bostadshus, s.k. svalgångshus, bestående av 84 lägenheter, 3-rums, 2-rums och 1-rums. Bostadsrätten för resp. lägenhet är köpt av medlemmen. Föreningen har till ändamål att befrämja medlemmarnas intresse för låga hyror, trivsamt boende och att förvalta fastigheterna på ett seriöst sätt enligt de stadgar som gäller för bostadsrättsföreningar.

Till föreningen hör också 4 st. garagelängor med 18 st garage, ett antal fria parkeringsplatser och panncentral med fjärrvärme. Tvättstuga med 7 st, tvättmaskiner, 1 st torktumlare, 1 st centrifug, 2 st manglar och 3 st torkrum finns i samma byggnad som panncentralen. Stora grönområden finns runt fastigheterna samt en lekplats.

Lägenhetshyrorna försöker vi hålla så låga som möjligt.

I övrigt anlitas olika företag för reparationer m.m. Vi försöker även anlita våra egna medlemmar.

SBC sköter föreningens ekonomiska förvaltning, Extern revisor är RSM Synneby KB revisionsbyrå.

Årsmöte hålls en gång per år under våren, då styrelsen lägger fram sin förvaltning för det gångna året. Stora beslut tas på årsmötet.Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 31/12 året innan årsmötet.

Styrelsen har 7-10 möten per år.

Historik Lindome

Annestorpsdalen var i forntiden täckt av vatten. Hela Lindomedalen var en stor havsvik. Sagsjön är den sista lämningen från havet. När vattnet sjönk undan framträdde vår dalgång. Trakten har varit befolkad sedan mycket länge. Lindome bestod till en början av 31 små byar. Namnet Lindome kommer från det danska ordet ling (ljung) . Vårt område är gammal gränsmarkmellan Sverige och Danmark.

 

Bostadsrättsföreningen Solbo N 4 Kvarnvägen 6 Z, 437 33 LINDOME • E-post Hemsida www.solbon4.se