Historik Lindome

Annestorpsdalen var i forntiden täckt av vatten. Hela Lindomedalen var en stor havsvik. Sagsjön är den sista lämningen från havet. När vattnet sjönk undan framträdde vår dalgång. Trakten har varit befolkad sedan mycket länge. Lindome bestod till en början av 31 små byar. Namnet Lindome kommer från det danska ordet ling (ljung) . Vårt område är gammal gränsmarkmellan Sverige och Danmark.