Frågor och svar

Vad gör jag om jag får en vattenläcka i lägenheten?

Vattnet måste först och främst stängas av i källaren, kontakta ordföranden.

Meddela sedan styrelsen om det inträffade och anlita sedan en hantverkare för att åtgärda problemet (på egen bekostnad).

Vad gör jag om det blir stopp i avloppet?

Kontakta rörmokare (på egen bekostnad).

Måste man vara med på städdagarna?

Nej, men ju fler vi blir desto lättare blir det för var och en som deltar. Dessutom har vi trevligt och umgås, ett enkelt sätt att komma in i området!

Kan man hjälpa styrelsen med skötsel och underhåll av vår förening och område?

Alla är välkomna att hjälpa till med tex. trädgårdsskötsel och målning. Du får ersättning för utfört arbete. Blankett finns hos vår kassör.

Bostadsrättsföreningen Solbo N 4 Kvarnvägen 6 Z, 437 33 LINDOME • E-post Hemsida www.solbon4.se