Regler

Här följer ett utdrag från våra stadgar

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentliga förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtalig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för bland annat avlopp, värme, bas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

Obs! I fortsättningen måste du som tänkt bygga om i din lägenhet komma in med en ansökan till styrelsen.

Till er som tänkt byta ut ert kök eller renovera era badrum gäller att avloppsticken skall bytas ut. Föreningen står för denna kostnad. Har ni frågor om detta ber vi er att kontakta styrelsen!

Du som skall slänga avfall vid någon av kommunens avfallsstationer måste ha ett speciellt kort. Kommunen har bestämt att de som bor i bostadsrätt bara kommer att få 1 kort/2 bostadsrätts-innehavare vilket betyder att vår förening kommer att tilldelas 42 kort. Dessa kort måste vi därför dela på.

Korten kommer fr.o.m. 3/1-08 att finnas på kontoret på 6 Z för utlåning. Varje kort ger rätt till 12 besök på kommunens avfallsstationer. Om du inte har fått ditt kort till den 1 januari 2008, kan du använda ditt nu gällande återvinningskort.

I framtiden önskar vi att några personer i varje hus kan ansvara för korten. Om just du kan tänka dig detta uppdrag så lämna en lapp i brevlådan på 6 Z och anmäl ditt intresse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nedanstående regler är de som gäller i vår förening:

 1. Se erhållna stadgar (finns att få om ni inte hittar era egna)
 2. Störande musik skall upphöra kl 22.00 på vardagar och kl. 24.00 på helger.
 3. Störande reparationer, som borrande/spikande m.m. får inte göras efter kl. 20.00 och inte på söndagar.
 4. Katter får inte släppas lösa utan tillsyn.
 5. Tvättstugan: se separata regler för tvättstugan
 6. Sophantering: Föreningen har två sophus. För att sopsorteringen skall fungera så måste alla vara noggranna med att slänga rätt sopor i rätt sopbinge. Det finns beskrivet på varje lock vad som får läggas i vilken binge. Utomstående får inte erbjudas att slänga sopor eller annat hos oss. Stora skrymmande sopor skall slängas på återvinningscentralen bakom Norsk Hydro bensinstation mitt emot Lindome Centrum.
 7. Parkering och körning på våra gångvägar är inte tillåtet för annat ändamål än på och avlastning. Parkering längs med Kvarnvägen är förbjuden.
 8. Grillning får inte förekomma på balkongerna. Ställ grillen en bit från huset så att rök inte besvärar dina grannar.
 9. Vid läckage i kranar och toaletter, stopp i avloppen i kök och badrum, kontakta rörmokare (förslagsvis Svenssons Rör tfn 0705-168570).
 10. Styrelsen tar gärna emot hjälp från de boende vid skötseln av våra gemensamma utrymmen.
 11. Vid förfrågningar kontakta ordförande.

Regler för tvättstugans användning

1. Lägenhetsnummer skall finnas på alla lås. Omärkta lås klipps bort.
2. Tvätt-tiden är 3 timmar.
3. Torkrumstiden är 6 timmar efter tvätt-tidens slut.
4. Maskinerna skall rengöras efter tvättning, även pulverbehållaren.
5. Alla golv skall avtorkas med fuktig mopp/skurduk efter användning.
6. Torktumlaren skall rengöras efter användning.
7. Tvättning får ej ske utan markerad tid dvs. på andras tider.
8. Tvätt i maskiner och torkrum skall tagas ut resp. ner inom de tider som angivits ovan.
9. Tvätt för eller av utomstående får ej förekomma.
10. Omärkta tvättlås får ej användas till torkrummen.

Tvättstugan är en plats som vi alla delar på i vår förening. För allas trevnad så ber därför styrelsen att dessa regler och anvisningar respekteras av samtliga boende.

Information angående nycklar

I samband med att man säljer sin lägenhet skall samtliga 3 nycklar överlämnas. Om man av någon anledning saknar nyckel någon/några av nycklarna kommer man att behöva stå för kostnaden av byte av lås i dörren. I dags läget kostar detta ca 3 000 kr.

Bostadsrättsföreningen Solbo N 4 Kvarnvägen 6 Z, 437 33 LINDOME • E-post Hemsida www.solbon4.se