Här följer ett utdrag från våra stadgar

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentliga förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtalig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för bland annat avlopp, värme, bas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

Obs! I fortsättningen måste du som tänkt bygga om i din lägenhet komma in med en ansökan till styrelsen.

Till er som tänkt byta ut ert kök eller renovera era badrum gäller att avloppsticken skall bytas ut. Föreningen står för denna kostnad. Har ni frågor om detta ber vi er att kontakta styrelsen!

Du som skall slänga avfall vid någon av kommunens avfallsstationer måste ha ett speciellt kort. Kommunen har bestämt att de som bor i bostadsrätt bara kommer att få 1 kort/2 bostadsrätts-innehavare vilket betyder att vår förening kommer att tilldelas 42 kort. Dessa kort måste vi därför dela på.

Korten kommer fr.o.m. 3/1-08 att finnas på kontoret på 6 Z för utlåning. Varje kort ger rätt till 12 besök på kommunens avfallsstationer. Om du inte har fått ditt kort till den 1 januari 2008, kan du använda ditt nu gällande återvinningskort.

I framtiden önskar vi att några personer i varje hus kan ansvara för korten. Om just du kan tänka dig detta uppdrag så lämna en lapp i brevlådan på 6 Z och anmäl ditt intresse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen