Nedanstående regler är de som gäller i vår förening:

 1. Se erhållna stadgar (finns att få om ni inte hittar era egna)
 2. Störande musik skall upphöra kl 22.00 på vardagar och kl. 24.00 på helger.
 3. Störande reparationer, som borrande/spikande m.m. får inte göras efter kl. 20.00 och inte på söndagar.
 4. Katter får inte släppas lösa utan tillsyn.
 5. Tvättstugan: se separata regler för tvättstugan
 6. Sophantering: Föreningen har två sophus. För att sopsorteringen skall fungera så måste alla vara noggranna med att slänga rätt sopor i rätt sopbinge. Det finns beskrivet på varje lock vad som får läggas i vilken binge. Utomstående får inte erbjudas att slänga sopor eller annat hos oss. Stora skrymmande sopor skall slängas på återvinningscentralen bakom Norsk Hydro bensinstation mitt emot Lindome Centrum.
 7. Parkering och körning på våra gångvägar är inte tillåtet för annat ändamål än på och avlastning. Parkering längs med Kvarnvägen är förbjuden.
 8. Grillning får inte förekomma på balkongerna. Ställ grillen en bit från huset så att rök inte besvärar dina grannar.
 9. Vid läckage i kranar och toaletter, stopp i avloppen i kök och badrum, kontakta rörmokare (förslagsvis Svenssons Rör tfn 0705-168570).
 10. Styrelsen tar gärna emot hjälp från de boende vid skötseln av våra gemensamma utrymmen.
 11. Vid förfrågningar kontakta ordförande.